Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Dina argument för din manliga kandidat verkar helt sakliga, men du förstår väl att det står en kvinna bakom varje viktigt beslut som han gör?<br />
- Egentligen två, om jag får tillägga.

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

Landsbygdens Folk (LF) är Finlands enda svenskspråkiga landsbygdstidning. Den är medlemstidning för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) och når alla finlandssvenska lantbrukare (cirka 13.500).

Med LoA (Lantmän och Andelsfolk) som månatlig bilaga i LF blir också den tekniska och ekonomiska lantbruksbevakningen tillgänglig för LF:s läsekrets.

Därtill har LF prenumeranter runtom i Finland och Sverige.

Utgivning 
LF utkommer varje fredag, utom under påsk- och julhelgerna samt under två veckor i juli.

 

Ja, jag vill prenumerera!

Prenumerationspris år 2016 (moms 10%)

€ 109 /helår
€ 65 /halvår


Redaktion och kontor

Fredriksgatan 61A34, 00100 Helsingfors
tfn: 09-586 0460 (kl. 8.30-16.00)
fax: 09-694 1358


Fyll i alla kontaktuppgifterna och klicka på Skicka.

 
  Prenumerera på Landsbygdens Folk och LoA
 
  Förnamn*:
Måste anges
  Efternamn*:
Måste anges
  Gatuadress*:
Måste anges
  Postadress*:
Måste anges
  Telefon*:
Måste anges
  E-post:
   
  Säkerhetskod: 
security code  (byt kodbild)
  Bekräftelse via e-post