Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Varför skall jag ha en kulram med mig på passet!?<br />
- Det är ett hjälpmedel; i år skall du först räkna älgkronans taggar på ena sidan och sedan den andra sidans, addera, fundera och sedan först skjuta!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera


Landsbygdens Folk 19.10.2018:
Lagen om djurvälfärd bör
godkännas nu enligt SLC ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 19.10.2018:
Förfarandet med ersättning för skador
orsakade av fridlysta djur ska utvecklas ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 19.10.2018:
Vitkindade gäss for fram i höstvetebestånd ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 19.10.2018:
Övergången till Livsmedelsverket
ska inte påverka jordbrukaren ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 19.10.2018:
Jordbrukets vattenskydd
engagerar sakkunniga ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 19.10.2018:
SLC Nyland:
Jord- och skogsbruket
kan öka bindningen av kol ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.10.2018:
Parlamentets jordbruksutskott röstade igenom
bättre skydd för bönder och livsmedelsindustri ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.10.2018:
Kommande veckornas respons är
avgörande för Karhinens idéer ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.10.2018:
Vill ha en förening som säljer
kött till högst bjudande ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.10.2018:
Höstanmälan lämnas in senast 31.10 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.10.2018:
Kom ihåg avstånden vid höstbearbetningarna ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.10.2018:
Internationell forskargrupp har hittat
resistentgen som förhindrar gulrost ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.10.2018:
IPCC-rapport måste tas på allvar
SLC vill se åtgärder för att
stävja klimatförändringen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 5.10.2018:
Nu produceras ägg på förlust -
producenterna är oroliga ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 5.10.2018:
Kronqvist:
Växtodlings- och husdjursgårdar
måste hitta varandra ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 5.10.2018:
Årets krishjälp 7,5 miljoner euro
enligt finansministeriets förslag ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 5.10.2018:
Danmarks jordbrukare är
besvikna över stödpaket ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 5.10.2018:
CETA-avtalet ökade EU-handeln med Kanada ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 28.9.2018:
Prishöjningar på maten ska gå till producenten ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.9.2018:
Lagen om djurs välbefinnande till riksdagen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 28.9.2018:
Belgien slaktar tamgrisar
för att stoppa svinpesten ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 28.9.2018:
EU:s chefsrevisor kritiserar CAP-stöden ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 28.9.2018:
Dragkampen om Brexit går in i ett kritiskt skede ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 28.9.2018:
Norden och Österrike överens
om stark andra pelare ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 28.9.2018:
Copa accepterar inte nedskärningar i CAP ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 28.9.2018:
Stigande livsmedelspriser och minskad
export efter ojämnt skördeår ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 21.9.2018:
Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd
börjar på fredag med eko- och kompensationsersättningarna ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 21.9.2018:
SLC förespråkar rättvisare
marknad för jordbrukets lönsamhet ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 21.9.2018:
"Jordbrukets lönsamhet måste bli bättre" ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 21.9.2018:
Bankerna i beredskap efter ännu ett svårt år ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 21.9.2018:
Australien får ont om spannmål och foder ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 21.9.2018:
EU-länderna förespråkar
importkvot för USA-nötkött ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 21.9.2018:
Motigt för Macrons planer
på franskt glyfosatförbud ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 19.9.2018:
Sex länder stoppar griskött från Belgien ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 13.9.2018:
Livsmedelsombudsmannen
ska få en stark roll ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 14.9.2018:
FAO och EU varnar för svinpestepidemi ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 14.9.2018:
Tecken på stigande potatispriser ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 14.9.2018:
Gott om ansökningar om investeringsstöd i år ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 14.9.2018:
Jordkabeln kanske inte
ligger så djupt som du tror ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 14.9.2018:
Västnylands grundvattenkartor
ritas om - klass E förbryllar ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 14.9.2018:
KAJ skräddarsyr show för Må bra-dagar ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 13.9.2018:
Valio och Arla överens i frågan om skadestånd ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.9.2018:
Preliminär överenskommelse om
30 miljoner i krisstöd till gårdarna ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 6.9.2018:
Stödnivån för förlorad
höstsådd 2017 fastställdes ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.9.2018:
“Inflammerat klimat bland
aktörerna i livsmedelskedjan” ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.9.2018:
Minister Leppä besökte Snellman i Jakobstad ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.9.2018:
K-gruppen går i rätt riktning men
mycket mer behövs enligt SLC ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.9.2018:
Arla skänker vinsten till sina producenter ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.9.2018:
Fler förenklade regler ska lindra torkans följder ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.9.2018:
Frankrike förbjuder alla neonikotinoider ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 6.9.2018:
”Hjärnrian på nätet” nu även på svenska ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.9.2018:
Missväxt ser ut att vara
den nakna sanningen i år ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 31.8.2018:
LF rättar:
400 miljoner kronor i år i svenskt krispaket ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 30.8.2018:
Andelslagen Maitosuomi och
ItäMaito tänker fusioneras ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 31.8.2018:
SLC:s potatisutskott:
Potatispriset i Finland på osund nivå ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 31.8.2018:
Nytt insektlabb bidrar till sektorns utveckling ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 31.8.2018:
Höga proteinhalter och falltal i Nyland ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 31.8.2018:
Åland planerar stödpaket för jordbruket ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 31.8.2018:
EU-importen av GMO-soja
betecknas som dubbelmoral ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 30.8.2018:
Regeringens krispaket första hjälpen enligt SLC
Nu måste livsmedelskedjan ta sitt ansvar ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 30.8.2018:
Bara lite krishjälp i år ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 23.8.2018:
Brett stöd för krispaket till jordbruket ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 23.8.2018:
Dags att slå vallar med slåttertvång ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.8.2018:
Allt mer nöt går till slakt i södra Finland ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.8.2018:
Producentorganisationerna
uppmanar till fodertalko ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.8.2018:
SLC Nyland:
Torkan förvärrade jordbrukets lönsamhetskris ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.8.2018:
Norge importerar 30.000 rundbalar från Island ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.8.2018:
Mera krishjälp från EU onödig enligt Phil Hogan ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.8.2018:
Australiens farmare får miljardpaket mot torkan ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.8.2018:
SLC:
God djuromsorg ska synas i priset ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.8.2018:
Längre utevistelse för djur i båsladugård
resultat av nya djurskyddslagen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.8.2018:
Fårfarmare står för fiolerna i Finlands vargpolitik ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.8.2018:
Åländsk hemsida för
försäljning av foder och strö ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.8.2018:
ÖSP:s styrelse:
Producentpriserna måste höjas nu! ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.8.2018:
Torkan sänker skördar och
pressar upp priset globalt ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.8.2018:
Kanadas farmare lär sig
dela problemen med andra ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.8.2018:
Sämre skörd och låga priser
pressar potatisodlarna ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.8.2018:
36.000 gårdar kvar i Finland 2025 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.8.2018:
EU hjälper producenter som drabbas av torkan ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.8.2018:
USA-forskare bekräftar förstärkt uppvärmning ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.8.2018:
Klimatskatt på jordbruket
kan drabba matförsörjningen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.8.2018:
Regeringen återkommer om krishjälp och vill
slopa anslaget till gårdsbrukets utvecklingsfond ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.8.2018:
Förskotten på LFA-ersättning, miljöersättning
och ekoersättning höjs till 85 procent ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.8.2018:
Vattenjour för åländska jordbrukare ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 3.8.2018:
Tröskorna tuggar på kummin och råg ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 3.8.2018:
Ålandsmejeriet höjer priserna
för att undvika nödslakt ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 3.8.2018:
Långsiktig planering räddar Johans kossor ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 3.8.2018:
SLC lägger fram kravlista inför budgetförhandlingarna ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 3.8.2018:
Tyska bönder kräver en miljard euro i krisstöd ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 3.8.2018:
Osålt exportkött fyller fryshus i USA ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.8.2018:
Nya undantag för medel mot gammafly ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.7.2018:
Turex 50 WP och Kestac 50 EC får nu
användas mot larver av gammafly ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 26.7.2018:
Värmen gynnar skadegörare:
Gammaflyets larv angriper
växtligheten i södra Finland ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.7.2018:
SLC efterlyser solidaritet och
hjälp på grund av torkan ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.7.2018:
Spannmålsskörden väntas bli
den minsta på 2000-talet ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.7.2018:
Sucros betalar förskott under juli ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.7.2018:
EU-förskott mot torka - men inga ersättningar ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.7.2018:
EU-länderna är missnöjda
med förslaget till nästa CAP ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.7.2018:
Tyskland och Frankrike
vill trygga agrarbudgeten ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 25.7.2018:
Gensaxen är GMO anser EU-domstolen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 20.7.2018:
Torkan tvingar också Åland
till lättnader för jordbruket ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 13.7.2018:
”Hjärnrian på nätet” ska främja
jordbrukets lönsamhet
 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 11.7.2018:
Lantmännen Agro ny återförsäljare för Kuhn
NHK-keskus fortsätter till en del ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 6.7.2018:
Rubrikfel på sidan 2 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 6.7.2018:
Särskilt kritiskt läge för ekologiskt vallfoder ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 6.7.2018:
Åkerväxtutskott: Torkan har tagit halva skörden ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 6.7.2018:
Minister Leppä vill ha bättre handling av handeln ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 6.7.2018:
Noll förtroende för GMO inom EU ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 6.7.2018:
Åtgärder behövs för jämlik konkurrens ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 6.7.2018:
Ändå ingen arbetsgrupp men
jordbrukets lönsamhet utreds ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 6.7.2018:
ÅPF vill ha skyddsjakt även på fridlysta fåglar  ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 29.6.2018:
SLC:s styrelse om torka och prisbildning
Minskad råvarumängd bör leda till högre priser ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 29.6.2018:
Åland storsatsar på vindenergi
och vill sälja grön el till fastlandet ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 29.6.2018:
Digital infrastrategi för 2025 på utlåtanderunda:
Landsbygden och dess näringar glöms bort ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 29.6.2018:
OKRA-mässan 4-7.7 i Oripää:
SLC och LF på plats i monter F408 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 29.6.2018:
Efsa stöder finländsk dispens
för neonikotinoider i vårrybs ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 29.6.2018:
Astronautföda för boskap
kan reducera foderarealen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 26.6.2018:
Landsbygdsverket ändrar anvisningarna
Nu behöver man inte förklara
när man skördar från EFA-trädor ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 21.6.2018:
I år får man bärga skörd på
grönträdor som är EFA-areal ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 21.6.2018:
EU skärper reglerna för antibiotika till boskap ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 21.6.2018:
EU-länderna vill värna om finansieringen av CAP ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 21.6.2018:
Nytt förslag om ursprungsmärkning
på restaurangmat till EU för bedömning ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 21.6.2018:
Första vallskörden sämre
än normalt i Österbotten ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 19.6.2018:
Minister Leppä tillsätter arbetsgrupp
för att förbättra jordbrukets lönsamhet

SLC går in med positiv grundsyn ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 19.6.2018:
Varg dödade får på Åland
men inget beslut om jakt ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 15.6.2018:
Över 2.000 demonstrerade mot den förda vargpolitiken ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 15.6.2018:
"Det är vi som är SLC" ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 15.6.2018:
Mats Nylund till fullmäktige: Dags att reglera handelns varumärken ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 15.6.2018:
Norra Ålands skitvatten förstörde viktigt bevattningsdike i Jomala ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 15.6.2018:
Kommunansvarig ”väldigt upprörd” över utsläppet ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 15.6.2018:
Frankrike fördröjer tidigarelagt glyfosatförbud ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 15.6.2018:
EU, Kanada och Mexiko utmanar USA-tullar i WTO ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.6.2018:
Betflugan och kvickroten aktuell för betodlarna ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 8.6.2018:
70 procent av vargarna finns i väst ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 8.6.2018:
Nylund: Nu måste vi kunna agera mot vargen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 8.6.2018:
Torkan pinar vallarna och foderbrist hotar ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 8.6.2018:
Finland måste lobba bland
medlemsländer och i parlamentet ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 8.6.2018:
EU-länderna söker lämpliga CAP-allianser ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 8.6.2018:
Monsanto försvinner då Bayer tar kommandot ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.6.2018:
Minister Leppä om kommissionens förslag:
Nordliga förhållandena delvis beaktade
men nedskärningarna är oacceptabla ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.6.2018:
Nästa CAP blir flexiblare,
tak införs för direktstöden ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.6.2018:
SLC befarar att EU-jordbrukets
byråkratiförenkling uteblir i nya CAP ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.6.2018:
Torkan börjar ställa till det på fälten  ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.6.2018:
Potatisbranschen behöver säsongarbetskraft  ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.6.2018:
SLC:s och MTK:s unga delgav
ministeriet sin syn på nästa CAP  ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.6.2018:
SLC besviket på EU:s långtidsbudget  ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.6.2018:
Alltför stora stödbeskärningar
bekymrar SLC:s styrelse  ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.6.2018:
Lindringar men också försämringar i CAP-förslag ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.6.2018:
Lågt sockerpris belastar industrin  ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.6.2018:
Knappare spelrum i agrarbudgeten 2019 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 25.5.2018:
Ypperliga förhållanden att sätta potatis ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 25.5.2018:
Stort intresse för ekokurser ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 25.5.2018:
Snart dags att bekämpa
ogräs i sockerbetor ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 25.5.2018:
Mats Nylund betonar likvärdig
behandling av nationalspråken ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 25.5.2018:
EU förhandlar om partnerskap

med Australien och Nya Zeeland ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 25.5.2018:
Finland visade upp sig på
mammutmässa i Shanghai ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 18.5.2018:
Aktia betalar inte tillbaka räntestödspengar till jordbrukare ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 18.5.2018:
Nordea återbetalar räntestödspengar till jordbrukarna ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 18.5.2018:
Ta kontroll över kontrollen - SLC:s nya
broschyr ger tips om djurskyddsgranskningar ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 18.5.2018:
Bred EU-opposition mot åtstramad budget ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 18.5.2018:
Britterna förbereder en ny jordbrukspolitik ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 18.5.2018:
Glyfosat är helt riskfritt anser schweiziska forskare ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 11.5.2018:
LFA-ersättningen ska hållas
på nuvarande nivå 2019
 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 11.5.2018:
Viktiga EU-länder går emot budgeten ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 11.5.2018:
Producentorganisationer kan
förbättra odlarnas förhandlingskraft ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 11.5.2018:
Vårbruket drog i gång i Nyland ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 11.5.2018:
Möjlighet för rovdjursundantag i betestvång ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.5.2018:
Demonstration mot
vargpolitiken i Vasa i juni ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 11.5.2018:
Österbottens Pälsdjursproducenter
kräver åtgärder mot vargattacker ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 4.5.2018:
ÖSP översatte medborgarinitiativ
om förebyggande av vargskador ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 4.5.2018:
Det ska bli lättnader för
antecknande av nötkreatur
 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 4.5.2018:
Lantmännen köper Raisios
enheter för nötfoder ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 4.5.2018:
EU-kommissionen vill skära ned
jordbruksstöden med fem procent ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 4.5.2018:
SLC:
Skärpta krav höjer
kostnaderna för jordbruket ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 4.5.2018:
Brittiska parlamentet stöder tullunion med EU ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 4.5.2018:
Frankrike förbjuder vilseledande köttetiketter ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 4.5.2018:
Landsbygdsverket backar från ändrad
tolkning om gröngödslingsvall ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 4.5.2018:
Beakta beställaransvarslagen -
primärproducenter granskas i år ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 2.5.2018:
Stora rovdjur är force majeure  
Chans för uppluckring av betestvånget i år  ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 2.5.2018:
Åländska vargar får skjutas
vid angrepp mot tamboskap ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 30.4.2018:
Man kan lämna in kvalitetstestet
för åkerjord ännu torsdag 3 maj ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.4.2018:
EU förbjuder neonikotinoider ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.4.2018:
Eviras chef tog en titt på granskningarna ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.4.2018:
ÖSP utbildade stödpersoner
för gårdar som blir granskade ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.4.2018:
Maitosuomi sänkte mjölkpriset med 2,5 cent ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.4.2018:
ÅPF kräver snabba ryck för
att flytta bort Ålands vargar ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.4.2018:
Mexiko öppnar gränserna
för EU:s jordbruksprodukter ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.4.2018:
EU stoppar köttimporten
från 20 brasilianska företag ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 26.4.2018:
EU vill ha tak på gårdsstödet ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 20.4.2018:
Göran Persson talar på SVF:s
fullmäktigemöte i Vasa ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 20.4.2018:
Pengarna räcker inte för full
ersättning av rovdjursskador ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 20.4.2018:
Medlemsländerna stöder
EU-kamp mot ojust handel ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 20.4.2018:
Kalldusch för italienska mjölkbönder ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 20.4.2018:
Finland och Sverige samarbetar
för ökad livsmedelsexport ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 20.4.2018:
Exporten av massaved från Österbotten ökar ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 20.4.2018:
Ålands skogsvårdsförening
representerad i skogsutskottet ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 20.4.2018:
Åland redo stoppa vargen
- men inte redan nu i vår ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 18.4.2018:
Sämst tänkbara tidpunkt enligt SLC-ordföranden
Valio sänker mjölkpriset ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 16.4.2018:
Ansökan om jordbrukarstöd har öppnats ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 13.4.2018:
Ryssland bygger terminal
för spannmål i Finska viken ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 13.4.2018:
Svinpestsmitta klarar en Atlantresa ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 13.4.2018:
USA ger grönt ljus för tyskägt Monsanto ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 13.4.2018:
Växtförädling med gensax
kan bli verklighet i EU ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.4.2018:
Positivt men inget jubel över budgetramarna ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 13.4.2018:
Rådgivningen måste kunna
dela ny kunskap i realtid ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.4.2018:
EU slår fast regler mot ojusta affärsmetoder ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 6.4.2018:
USA-farmare blir lidande
av handelskrig med Kina ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 6.4.2018:
Kommissionen släpper snart
regler mot ojusta affärsmetoder ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 6.4.2018:
Danmark bygger stängsel
mot vildsvin från Tyskland ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 6.4.2018:
Nederländerna har dyraste odlingsmarken ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 6.4.2018:
Frankrike och Finland delar
syn på förnyelsen av CAP ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 6.4.2018:
Otröskade spannmålsskiften
kan sprida rödmögel ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 28.3.2018:
15 euro per hektar för misslyckad höstsådd ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.3.2018:
Konkurrens behövs på gödselmarknaden ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 26.3.2018:
Madelene Lindqvist är nu ÖSP:s
ordinarie verksamhetsledare ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 23.3.2018:
EU räknar med rekordskörd av raps ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 23.3.2018:
Parlamentet efterlyser
betydligt större EU-budget ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 23.3.2018:
Stor brist på ensilage i Österbotten ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 23.3.2018:
Växande binäring gynnar äppelodlare ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 23.3.2018:
Åländsk honung i fransk parfym? ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.3.2018:
Riksdagen höjer krisåterbäringen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 16.3.2018:
Peter Österman ny verkställande direktör för
den finlandssvenska landsbygdsrådgivningen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 16.3.2018:
Finländskt smör håller världsklass ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 16.3.2018:
Sug efter bondbönor och
ärter inom foderindustrin ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 16.3.2018:
Mera spannmål än väntat blir
kvar i lagren till sommaren ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 16.3.2018:
SLC har nu anslutit sig till
Potatisbranschens samarbetsgrupp ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 16.3.2018:
Finland i huvudrollen på Grüne Woche nästa år ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 16.3.2018:
Fonterra tvärvänder om
framgångsrik "urmjölk" ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 16.3.2018:
Åtta EU-organisationer vill stoppa ojust handel ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.3.2018:
Två månader tidigare än normalt:
Nästa vecka finns det inhemsk
paprika i – några – butiker ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.3.2018:
Danska forskare omvandlar
överflödig vassle till alkohol ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.3.2018:
Färsk rapport om Östersjöområdet:
Miljösamarbetet bör hållas utanför politiken
 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.3.2018:
Producenterna satsar
på djurens välmående ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.3.2018:
Brusaby blir modernare och
byter mjölk- mot köttboskap ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.3.2018:
Finska ägg och äggprodukter
fick exporttillstånd till Japan ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.3.2018:
Brasiliansk köttrazzia avslöjade nya brister ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 8.3.2018:
Djurskyddslagen togs bort
från landskapsreformen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 2.3.2018:
Säkerhetslagret för utsäde
tas i bruk inför vårsådden ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 2.3.2018:
Husdjursproducenters rättsskydd måste
tryggas i djurskyddslagen, säger SLC ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 2.3.2018:
SLC vill att övervakningen
av djurskyddet ses över ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 2.3.2018:
Efsa varnar för ökande resistens ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 2.3.2018:
Långt till enighet om EU:s jordbruksbudget ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 2.3.2018:
WTO-chef varnar för nya handelskrig ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 28.2.2018:
Neonikotinoider är en risk för bin ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.2.2018:
Välj broiler från Finland

om antibiotikan ska bita ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.2.2018:
Regeringen föreslår extra
återbäring av energiskatt
 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 23.2.2018:
EU:s agrarministrar vill
ha fler kopplade stöd ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 23.2.2018:
Kopplade sockerbetsstöd
klandras häftigt i EU-studie ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 23.2.2018:
EU återgäldar miljoner till sockerproducenterna ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 23.2.2018:
USA:s stora skattereform
blev kupp för kooperativen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 23.2.2018:
Regeringen sjösätter det nya livsmedelsverket ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 23.2.2018:
Skäl att alltid anmäla ofog med snöskoter ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 16.2.2018:
Vargen blir ett alltmer akut problem ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 16.2.2018:
Producentens rättsskydd bör
beaktas i nya djurskyddslagen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 16.2.2018:
Ursprungsmärkning av kött och fisk
på restaurangerna blir inte ännu av ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 16.2.2018:
Holländska producenter
fuskar med fantomkvigor ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 16.2.2018:
Hogan varnar Irland för nästa mjölkpriskris ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 16.2.2018:
Ännu inget genombrott i samtalen med Mercosur ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 15.2.2018:
Användning av formaldehyd som fodertillsats slutar, salmonellafrihet måste garanteras på andra sätt ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 14.2.2018:
SLC polisanmäler osakliga massutskick ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.2.2018:
Priskrig med livsmedel ska stoppas i Frankrike ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.2.2018:
Fortsatt konkursvåg inom franska jordbruket ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.2.2018:
EU-jordbruket bävar för Mercosur ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.2.2018:
Kommissionen dryftar mindre
direktstöd till stora gårdar ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.2.2018:
Skyddad zon för bomullsmjöllus upphör ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.2.2018:
GrainSense mäter proteinhalten direkt på fältet ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 2.2.2018:
Brittiskt matombud borde få friare händer ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 2.2.2018:
Hogans flexibla CAP får både ros och ris ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 2.2.2018:
Cannabis ska rädda Greklands ekonomi ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 2.2.2018:
EU-domstolen kanske öppnar gensaxen för EU ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 2.2.2018:
Slutrapport föreslår klausuler
om skötsel i arrendekontrakt ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.2.2018:
För den som söker husdjursförhöjning:
Hästarna ska vara i sökandens besittning ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 31.1.2018:
Livsmedelsombudsman viktigt steg enligt SLC
 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 29.1.2018:
Eviras provförsändelsers hanteringstider
påverkas av facklig manifestation ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 26.1.2018:
EU risar rysk svinpestpolitik ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 26.1.2018:
Risken för afrikansk svinpest i Finland
ökar i takt med växande vildsvinsstam ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 26.1.2018:
Bryssel efterlyser proteinplan för EU ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 26.1.2018:
Formaldehydförbud ökar salmonellarisk vid foderimport ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 26.1.2018:
Odlarna kan gå samman om tork och lager i Nyland ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 26.1.2018:
Nykarleby satsade på ekologiska och lokala råvaror i en vecka ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 18.1.2018:
EU beviljar en miljon för höstens skördeskador
Finland skjuter till 25 miljoner ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 19.1.2018:
EU-parlamentet gav grönt för stubbar och hyggesrester ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 19.1.2018:
EU lockar britter med Exit ur Brexit ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 19.1.2018:
Flexibel märkning ska minska matsvinnet i Norge ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 19.1.2018:
Fyra av fem vill veta varifrån maten kommer ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 19.1.2018:
Grundpris och efterlikvid kunde få fart på spannmålshandeln mellan gårdar ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.1.2018:
Mögelproblem i lökodling
drabbade Åland hårdast ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.1.2018:
Lökproducenterna får vänta på nästa skörd ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.1.2018:
EU kräver skadestånd för
Rysslands grisembargo ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.1.2018:
Ett normal drag i internationell handelsdiplomati ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.1.2018:
Shejker producerar mjölk
från 14.000 kor i Qatars öken ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.1.2018:
EU-kommissionen kräver mer budgetmedel för Europa ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 5.1.2018:
Kommande djurskyddslagen
är nu på utlåtanderunda ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 5.1.2018:
Valio betalar mer för hållbart producerad mjölk ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 5.1.2018:
Åland satsar mera på stöd till ekologiskt ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 5.1.2018:
Holländska mjölkgårdar
får handla med fosfaträtter ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 5.1.2018:
Rabobank varnar för mjölköverskott ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 5.1.2018:
Handeln kritiserar EU-lagar
mot orättvisa affärsmetoder ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.12.2017:
Vargjakten sker endast med dispens men
en stor del av kvoten är ännu obeviljad ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.12.2017:
Tomas Långgård fortsätter leda ÖSP ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.12.2017:
EU röstar nästa år om neonikotinoider ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.12.2017:
EU-revisorerna sågar förgröningen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.12.2017:
EU-länderna enades om förnybara bränslen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.12.2017:
Redaktion önskar alla läsare
God Jul och Gott Nytt År! ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 18.12.2017:
ÖSP-ordförande Tomas Långgård hotades
Mats Nylund fick nog av eposttrakasserier ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 14.12.2017:
Finland vann på ny lulucf-kompromiss ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 15.12.2017:
Julklappspengar till rådgivningen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 15.12.2017:
ÖSP-verksamhetsledaren har begärt avsked ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 15.12.2017:
Fosfat tillåts i kebabkött ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 15.12.2017:
EU:s jordbruksministrar dryftade nya CAP-förslaget ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 15.12.2017:
Japan sänker tullar för ost och kött från EU ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 15.12.2017:
Skärpta EU-protester mot Mercosursamtalen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 14.12.2017:
Stödförhandlingarna roddes i hamn ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 8.12.2017:
Skummjölkspulver är ett akut problem i EU ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 8.12.2017:
Franska konsumenter bestämmer mjölkpriset ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 8.12.2017:
Frankrike eftersträvar ett
nationellt glyfosatförbud ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 8.12.2017:
SLC:s trädgårdsutskott vill bibehålla stödnivån ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 8.12.2017:
SLC:s skogsutskott uppmanar skogsägarna
att söka anslag för hållbart skogsbruk ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 8.12.2017:
Trycket från vitsvanshjort
och älg måste minskas ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 30.11.2017:
”Guldläge” för hållbara matstrategin
när Birgitta blev ny ÅPF-ordförande ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.12.2017:
Mjölksektorn blir knepig
för avtal med Nya Zeeland ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.12.2017:
Copa-Cogeca-bas returnerade sitt S-kort ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.12.2017:
Fortsatt tillväxt på globala ekomarknaden ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.12.2017:
Avena kommer ut med nytt sätt
att prissätta vete och oljeväxter ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.12.2017:
Hankkija efterlyser mera
ekologisk vete och råg ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.12.2017:
Sockerbranschens prisavtal klart ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 30.11.2017:
Många nya i SLC-ledningen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 30.11.2017:
Den svåra säsongen märktes
i fullmäktigediskussionen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 30.11.2017:
SLC:s handlingsprogram
fastställdes av fullmäktige ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 29.11.2017:
Nästa CAP blir enklare och följer lokala behov ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 28.11.2017:
Mats Nylund ny förbundsordförande för SLC ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 28.11.2017:
EU tillåter glyfosat för ytterligare fem år ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 28.11.2017:
Thomas Blomqvist leder SLC:s fullmäktige ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.11.2017:
SLC väljer ny ledning på
tisdagens fullmäktigemöte ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.11.2017:
SLC Nylands nye ordförande:
Vi måste snappa upp trenderna ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.11.2017:
Bönderna orkar med dåligt väder
men priset måste fördelas rättvist ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.11.2017:
Brett stöd i fullmäktige för ÖSP:s
demonstration mot kornimporten ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.11.2017:
Många hektar betor kvar i jorden
Fabriken stänger nästa vecka ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.11.2017:
Glyfosatmotståndare samlades i EU-parlamentet ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 23.11.2017:
Birgitta Eriksson-Paulson föreslås
leda Ålands producenter ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.11.2017:
Kommissionen backar från stödtak i nästa CAP ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 21.11.2017:
EU:s ekoförordning klubbades igenom i Bryssel ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 21.11.2017:
Thomas efterträder Thomas ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.11.2017:
EU:s nötproducenter bävar
inför kommande Mercosuravtal ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.11.2017:
Monsanto hotar stämma EU
om glyfosattillståndet dras in ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.11.2017:
EU-revisorna kritiserar
krångliga landsbygdsregler ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.11.2017:
SLC förespråkar mindre stödbyråkrati
inför följande programperiod ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.11.2017:
Foodhub-modellen startade som Nylands mat ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.11.2017:
Dubbla torkkostnader belastar spannmålsodlare ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.11.2017:
Köttproduktionen hotar inte
matförsörjningen visar ny FAO-studie ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.11.2017:
Joakim Helenius vill sälja estniska
mjölkprodukter i Finland och Sverige ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.11.2017:
Gårdsbesök förbättrar dramatiskt
barnens kunskap om matproduktion ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.11.2017:
Förordning om ursprungsmärkning
i restauranger till EU-kommissionen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.11.2017:
EU:s jordbruksministrar
debatterade växtskyddet ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.11.2017:
Dansk handelskedja prövar
obemannade landsbygdsbutiker ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.11.2017:
Realistiskt att använda alla
älgjaktlicenser i Österbotten ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.11.2017:
Ingen lösning för glyfosat ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.11.2017:
Traktormarsch mot kornimport i Vasa ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.11.2017:
VikingGenetics förhandlar om minskningar
 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 6.11.2017:
Jari Leppä diskuterar jordbruk på Facebook
 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 6.11.2017:
Niclas Sjöskog ställer upp som
bondekandidat i riksdagsvalet 2019 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 3.11.2017:
Kritiker ifrågasätter studie
om dramatisk insektdöd ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 3.11.2017:
EU-kompromiss siktar på fem år för glyfosat ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 3.11.2017:
Konkurrensen skärps på globala grismarknaden ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 3.11.2017:
Sjunkande sockerpris bekymrar EU-experter ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 3.11.2017:
Lantmännen Agro importerar
svenskt foderkorn till Vasa ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 3.11.2017:
ÅPF-basen slutar för att lyfta fram yngre krafter ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 26.10.2017:
Kom ihåg höstanmälan och
spridning av gödsel efter oktober ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 26.10.2017:
Sänkta avgifter för avbytarservicen
för lantbruksföretagare under 2018 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.10.2017:
Kompromiss ger chans till
bättre regler för biomassa ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.10.2017:
Tidsfristen för glyfosat
krymper till fem eller sju år ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.10.2017:
IARC-rapport om glyfosat var möjligen redigerad ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.10.2017:
Finland och Sverige vill minska antibiotika i EU ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.10.2017:
Förändringar i samhället
tvingar fram anpassad CAP ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.10.2017:
Fäll vildsvin när ni träffar på dem ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 25.10.2017:
Förlängd tid för gödselspridning på Åland ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.10.2017:
Mindre detaljstyrning föreslås i förenklad CAP ...text » | Utskriftsvänlig version »»