Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Dina argument för din manliga kandidat verkar helt sakliga, men du förstår väl att det står en kvinna bakom varje viktigt beslut som han gör?<br />
- Egentligen två, om jag får tillägga.

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera


Landsbygdens Folk 18.1.2018:
EU beviljar en miljon för höstens skördeskador
Finland skjuter till 25 miljoner ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 19.1.2018:
EU-parlamentet gav grönt för stubbar och hyggesrester ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 19.1.2018:
EU lockar britter med Exit ur Brexit ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 19.1.2018:
Flexibel märkning ska minska matsvinnet i Norge ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 19.1.2018:
Fyra av fem vill veta varifrån maten kommer ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 19.1.2018:
Grundpris och efterlikvid kunde få fart på spannmålshandeln mellan gårdar ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.1.2018:
Mögelproblem i lökodling
drabbade Åland hårdast ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.1.2018:
Lökproducenterna får vänta på nästa skörd ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.1.2018:
EU kräver skadestånd för
Rysslands grisembargo ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.1.2018:
Ett normal drag i internationell handelsdiplomati ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.1.2018:
Shejker producerar mjölk
från 14.000 kor i Qatars öken ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.1.2018:
EU-kommissionen kräver mer budgetmedel för Europa ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 5.1.2018:
Kommande djurskyddslagen
är nu på utlåtanderunda ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 5.1.2018:
Valio betalar mer för hållbart producerad mjölk ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 5.1.2018:
Åland satsar mera på stöd till ekologiskt ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 5.1.2018:
Holländska mjölkgårdar
får handla med fosfaträtter ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 5.1.2018:
Rabobank varnar för mjölköverskott ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 5.1.2018:
Handeln kritiserar EU-lagar
mot orättvisa affärsmetoder ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.12.2017:
Vargjakten sker endast med dispens men
en stor del av kvoten är ännu obeviljad ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.12.2017:
Tomas Långgård fortsätter leda ÖSP ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.12.2017:
EU röstar nästa år om neonikotinoider ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.12.2017:
EU-revisorerna sågar förgröningen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.12.2017:
EU-länderna enades om förnybara bränslen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.12.2017:
Redaktion önskar alla läsare
God Jul och Gott Nytt År! ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 18.12.2017:
ÖSP-ordförande Tomas Långgård hotades
Mats Nylund fick nog av eposttrakasserier ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 14.12.2017:
Finland vann på ny lulucf-kompromiss ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 15.12.2017:
Julklappspengar till rådgivningen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 15.12.2017:
ÖSP-verksamhetsledaren har begärt avsked ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 15.12.2017:
Fosfat tillåts i kebabkött ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 15.12.2017:
EU:s jordbruksministrar dryftade nya CAP-förslaget ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 15.12.2017:
Japan sänker tullar för ost och kött från EU ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 15.12.2017:
Skärpta EU-protester mot Mercosursamtalen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 14.12.2017:
Stödförhandlingarna roddes i hamn ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 8.12.2017:
Skummjölkspulver är ett akut problem i EU ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 8.12.2017:
Franska konsumenter bestämmer mjölkpriset ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 8.12.2017:
Frankrike eftersträvar ett
nationellt glyfosatförbud ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 8.12.2017:
SLC:s trädgårdsutskott vill bibehålla stödnivån ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 8.12.2017:
SLC:s skogsutskott uppmanar skogsägarna
att söka anslag för hållbart skogsbruk ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 8.12.2017:
Trycket från vitsvanshjort
och älg måste minskas ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 30.11.2017:
”Guldläge” för hållbara matstrategin
när Birgitta blev ny ÅPF-ordförande ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.12.2017:
Mjölksektorn blir knepig
för avtal med Nya Zeeland ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.12.2017:
Copa-Cogeca-bas returnerade sitt S-kort ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.12.2017:
Fortsatt tillväxt på globala ekomarknaden ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.12.2017:
Avena kommer ut med nytt sätt
att prissätta vete och oljeväxter ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.12.2017:
Hankkija efterlyser mera
ekologisk vete och råg ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.12.2017:
Sockerbranschens prisavtal klart ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 30.11.2017:
Många nya i SLC-ledningen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 30.11.2017:
Den svåra säsongen märktes
i fullmäktigediskussionen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 30.11.2017:
SLC:s handlingsprogram
fastställdes av fullmäktige ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 29.11.2017:
Nästa CAP blir enklare och följer lokala behov ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 28.11.2017:
Mats Nylund ny förbundsordförande för SLC ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 28.11.2017:
EU tillåter glyfosat för ytterligare fem år ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 28.11.2017:
Thomas Blomqvist leder SLC:s fullmäktige ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.11.2017:
SLC väljer ny ledning på
tisdagens fullmäktigemöte ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.11.2017:
SLC Nylands nye ordförande:
Vi måste snappa upp trenderna ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.11.2017:
Bönderna orkar med dåligt väder
men priset måste fördelas rättvist ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.11.2017:
Brett stöd i fullmäktige för ÖSP:s
demonstration mot kornimporten ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.11.2017:
Många hektar betor kvar i jorden
Fabriken stänger nästa vecka ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.11.2017:
Glyfosatmotståndare samlades i EU-parlamentet ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 23.11.2017:
Birgitta Eriksson-Paulson föreslås
leda Ålands producenter ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.11.2017:
Kommissionen backar från stödtak i nästa CAP ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 21.11.2017:
EU:s ekoförordning klubbades igenom i Bryssel ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 21.11.2017:
Thomas efterträder Thomas ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.11.2017:
EU:s nötproducenter bävar
inför kommande Mercosuravtal ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.11.2017:
Monsanto hotar stämma EU
om glyfosattillståndet dras in ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.11.2017:
EU-revisorna kritiserar
krångliga landsbygdsregler ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.11.2017:
SLC förespråkar mindre stödbyråkrati
inför följande programperiod ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.11.2017:
Foodhub-modellen startade som Nylands mat ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.11.2017:
Dubbla torkkostnader belastar spannmålsodlare ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.11.2017:
Köttproduktionen hotar inte
matförsörjningen visar ny FAO-studie ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.11.2017:
Joakim Helenius vill sälja estniska
mjölkprodukter i Finland och Sverige ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.11.2017:
Gårdsbesök förbättrar dramatiskt
barnens kunskap om matproduktion ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.11.2017:
Förordning om ursprungsmärkning
i restauranger till EU-kommissionen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.11.2017:
EU:s jordbruksministrar
debatterade växtskyddet ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.11.2017:
Dansk handelskedja prövar
obemannade landsbygdsbutiker ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.11.2017:
Realistiskt att använda alla
älgjaktlicenser i Österbotten ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.11.2017:
Ingen lösning för glyfosat ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.11.2017:
Traktormarsch mot kornimport i Vasa ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.11.2017:
VikingGenetics förhandlar om minskningar
 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 6.11.2017:
Jari Leppä diskuterar jordbruk på Facebook
 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 6.11.2017:
Niclas Sjöskog ställer upp som
bondekandidat i riksdagsvalet 2019 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 3.11.2017:
Kritiker ifrågasätter studie
om dramatisk insektdöd ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 3.11.2017:
EU-kompromiss siktar på fem år för glyfosat ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 3.11.2017:
Konkurrensen skärps på globala grismarknaden ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 3.11.2017:
Sjunkande sockerpris bekymrar EU-experter ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 3.11.2017:
Lantmännen Agro importerar
svenskt foderkorn till Vasa ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 3.11.2017:
ÅPF-basen slutar för att lyfta fram yngre krafter ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 26.10.2017:
Kom ihåg höstanmälan och
spridning av gödsel efter oktober ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 26.10.2017:
Sänkta avgifter för avbytarservicen
för lantbruksföretagare under 2018 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.10.2017:
Kompromiss ger chans till
bättre regler för biomassa ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.10.2017:
Tidsfristen för glyfosat
krymper till fem eller sju år ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.10.2017:
IARC-rapport om glyfosat var möjligen redigerad ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.10.2017:
Finland och Sverige vill minska antibiotika i EU ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.10.2017:
Förändringar i samhället
tvingar fram anpassad CAP ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.10.2017:
Fäll vildsvin när ni träffar på dem ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 25.10.2017:
Förlängd tid för gödselspridning på Åland ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.10.2017:
Mindre detaljstyrning föreslås i förenklad CAP ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 19.10.2017:
Dröjsmålsräntan för jordbrukarnas
försäkringspremier sänks temporärt ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 20.10.2017:
EU nådde enighet om förenklade CAP-regler ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 20.10.2017:
Miljörådets LULUCF-beslut
blev en kalldusch för Finland ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 20.10.2017:
Stefan Thölix tror ännu på vettig LULUCF-lösning ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 20.10.2017:
Regeringens tilläggsanslag
en välkommen handräckning ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 20.10.2017:
Välkommet tilläggsanslag
men enbart plåster på såren ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 20.10.2017:
Regnet spolar bort lönsamheten inom jordbruket ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.10.2017:
SLC välkomnar regeringens handräckning
till det väderdrabbade jordbruket  ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 14.10.2017:
Miljöministrarnas LULUCF-beslut
var en besvikelse enligt Tiilikainen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.10.2017:
KoneAgria öppnade heltäckande mässa ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 13.10.2017:
Sockerbetsodlarna upprörda
över höjda transportkostnader ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 13.10.2017:
SLC: Skördeläget kräver nationella åtgärder ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 13.10.2017:
Proppfulla interventionslager
bekymrar EU-kommissionen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 13.10.2017:
Engelska livsmedelsombudsmannen
har fått mycket till stånd ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 13.10.2017:
Livsmedelsombudsmannen
kan inte påverka priser ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 13.10.2017:
SLC med som sakkunnig i arbetsgrupp
för livsmedelsombudsman ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 13.10.2017:
Atria vill ha 10.000 fler dikor ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 6.10.2017:
Utkastet till handlingsprogram
för SLC klart för kommentarer ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 6.10.2017:
Köttproducenter måste minska
produktionen på grund av kalvbrist ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 6.10.2017:
Stora skördeförväntningar
krossas på många gårdar ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 5.10.2017:
Sockerkvoten går till historien ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 5.10.2017:
Sockerpriset är rekordlågt ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 6.10.2017:
Danska bönder rasar mot kampanj för ekomat ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 5.10.2017:
Haymarket - vasabornas nya bondemarknad ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 5.10.2017:
Utbetalningen av förskott på
jordbrukarstöd har börjat ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 4.10.2017:
Nylund och Torvalds:
Skördeskadorna kräver extraordinära åtgärder ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 29.9.2017:
Finland ska få en livsmedelsombudsman ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 29.9.2017:
Lita inte på digital karta i skogen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 29.9.2017:
Stefan Borgman på deltid till SLC ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 29.9.2017:
Tysk producentbas tar över som Copa-chef ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 29.9.2017:
Provisoriska Ceta-avtalet
främjar handeln med Kanada ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.9.2017:
Smörbristen är ett globalt problem ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.9.2017:
Tyskland och Danmark
prövar ekologisk betodling ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.9.2017:
Nya Zeelands farmare
riskerar metanavgifter ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.9.2017:
Bränsleskatter höjs redan nästa år ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.9.2017:
Food Hub - en ny modell
för distribution av närmat ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.9.2017:
Nytt sätt att värdera älgskador
ska höja ersättningsnivån ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 21.9.2017:
Handelsplats på nätet förnyar
spannmålshandeln i Finland ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 20.9.2017:
Finland tillåter uppfödning och
försäljning av insekter som mat ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 15.9.2017:
Europaparlamentet följer
Finlands linje om kolsänkor ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 15.9.2017:
Finansministrarna kan avgöra EU:s agrarbudget ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 15.9.2017:
Glyfosat stör inte hormonsystemet ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 15.9.2017:
För bara 130000 euro byggde
Oskar ny robotanläggning ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 15.9.2017:
På lördag kan konsumenterna köpa
produkter direkt från gårdarna ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 13.9.2017:
Förnuftet och rättvisan segrade
om klimatförordningen, säger SLC ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.9.2017:
Snabba ryck för Ålands likviditetslån ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 8.9.2017:
Riskhantering på agendan under
EU:s jordbruksministermöte ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 8.9.2017:
Estland förstår Finlands linje i LULUCF ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 8.9.2017:
Den enskilda skogsägaren ska
inte begränsas av EU-förordning ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 8.9.2017:
Frankrike lovar rösta mot glyfosat ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 8.9.2017:
Holland slaktar mjölkkor
för att klara fosforkvoten ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 8.9.2017:
Vargflock dödade får i Karis ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.9.2017:
Större förskott på jordbrukarstöd i höst ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 31.8.2017:
Regeringen minskar budgetnedskärningar
med pengar från jordbrukets krispaket ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.9.2017:
Holger Falck efterlyser åtgärder för jordbruket ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.9.2017:
Europas bästa ägg och sämsta priser ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.9.2017:
Europeiska äggskandalen dålig reklam för branschen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.9.2017:
Silverskärs skarvar lever farligt ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.9.2017:
Helsingfors får ny lantbruksmässa nästa år ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.9.2017:
ProAgria håller fast vid sina utställningar ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 1.9.2017:
Amazon pressar priset på ekomat i USA ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.8.2017:
REKO och Thomas Snellman är
årets nordiska matentreprenör
 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 25.8.2017:
Copa-Cogeca kräver EU-lagstiftning
för att stoppa orättvis handelspraxis ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 25.8.2017:
Britterna vill dela matstandarder med EU ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 25.8.2017:
Frosten sänker EU:s äppelskörd ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 25.8.2017:
Hagelskur förstörde grönsaksskörd i Ingå ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 25.8.2017:
Öppet hus på många ekogårdar i morgon ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 25.8.2017:
De här tre vill leda SLC Nyland ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.8.2017:
Digitaliseringen stärker jord-
och skogsbruket i Norden ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 18.8.2017:
Finansministeriet vill avsluta
projektet Ta hand om bonden ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 18.8.2017:
Kålodlare under hård press ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 18.8.2017:
Finne: Besvärlig situation i hela landet ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 18.8.2017:
Nordiska bönder fördjupade sig i digitalisering ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 18.8.2017:
EU vill ha synpunkter om livsmedelskedjan ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 18.8.2017:
Rysk superskörd pressar vetepriset ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.8.2017:
SLC vill hålla nivån på LFA-ersättningen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 11.8.2017:
Matens värde har stigit till
högsta nivån sedan 2014 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 11.8.2017:
Mjölkpriset i EU steg också i juni ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 11.8.2017:
Belgiska politiker i blåsten
i debatten om fipronilägg ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 11.8.2017:
EU lanserar samråd om orättvis handelspraxis ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 11.8.2017:
Finansministeriets budgetförslag klart ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 4.8.2017:
Rekordnoteringar för smör
men mjölkpulver får nobben ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 4.8.2017:
SLC är nu medlem i CEJA ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 4.8.2017:
Larm om fipronil i belgiska
och holländska hönsägg ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 4.8.2017:
EU förenar mjölk och frukt
i ett enhetligt skolprogram ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 4.8.2017:
Delikatessernas Finland pågår för fullt ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 4.8.2017:
Människohandel går att
förebygga i säsongarbete ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 28.7.2017:
Spannmålsskörden väntas
stiga trots mindre areal ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 28.7.2017:
EU:s jordbruksministrar säger
nej till nationella CAP-pengar ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 28.7.2017:
Ekoförordningen ligger ännu på is ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 28.7.2017:
Vilt- och fågelskador innebär
stora ekonomiska förluster ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 28.7.2017:
Växthusrevyn drog fullt hus  ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 28.7.2017:
Drygt tretusen besökte fältdagen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.7.2017:
ÖSP kräver lagstiftning för att
stärka producenternas ställning
 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.7.2017:
Komissionen kan tvingas strama åt jordbruksbudgeten ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.7.2017:
EU:s ekoregler antogs efter tre år av dispyter ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.7.2017:
Nya ekoförordningen en besvikelse ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.7.2017:
Ta väl hand om matjorden är det enda klimatsmarta ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.7.2017:
Tusentals odlare vallfärdade till Västankvarn ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.7.2017:
Insekter får nu användas som djurfoder på vissa villkor ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.7.2017:
LF tar sommarpaus! ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 29.6.2017:
SLC kräver åtgärder av regeringen:
EU:s utkast till ekoförordning stoppar
ekologisk växthusodling i Finland ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 30.6.2017:
EU vill lära Finland leva med vargen igen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 30.6.2017:
Östministrar vill ingripa mot orättvisa affärsmetoder ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 30.6.2017:
Tyskarna värderar närmat högre än eko ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 30.6.2017:
Skogen är vår stora kolsänka ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 30.6.2017:
SLC:s fullmäktige: Finländskt jord- och skogsbruk har hållbara lösningar på mat och klimat ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 30.6.2017:
Verkställandet av jordbrukets krispaket är ännu på hälft ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 30.6.2017:
SLC:s handlingsprogram på remiss ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 29.6.2017:
EU-stopp för nya ekoväxthus i norr ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.6.2017:
Trevlig midsommar! ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.6.2017:
Mandelmjölk får inte säljas som mjölk ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.6.2017:
Adress mot glyfosat samlade en miljon namn ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.6.2017:
Rester av växtskyddsmedel tog livet av rapsen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.6.2017:
Lågdosmedlen kräver extra försiktighet ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.6.2017:
Nu bärgas första vallskörden i Österbotten ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.6.2017:
Femtiofem säsonger av täckdikning ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.6.2017:
Bo Storsjö skogsbruksråd ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 16.6.2017:
Bondeinternationalen WFO samlades i Helsingfors ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 16.6.2017:
WFO vill vara global påverkare i klimatfrågor ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 16.6.2017:
WFO fick ny ordförande ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 16.6.2017:
Ekoförordningen fick kort tidstillägg ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 15.6.2017:
Farmari inleddes i strålande väder ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 16.6.2017:
EU skärper kraven på kött från Brasilien ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 16.6.2017:
Ny brittisk minister kan möblera om jordbruket ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 15.6.2017:
Svinfarmaren Johan Backlund premierades av Suomen Sikayrittäjät ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.6.2017:
”Vi ska fortsätta ligga i världseliten då det gäller djurvälfärd” ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.6.2017:
Djurskyddslagen måste ge rum för frivilliga åtgärder ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.6.2017:
Högre arrendepriser i väster än i öster ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.6.2017:
Producenterna skeptiska till ny nämnd för god handelssed ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.6.2017:
Ekoförordningens öde kan avgöras nästa vecka ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.6.2017:
EU-jordbruket får knappt 60 miljarder euro nästa år ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 2.6.2017:
Stopp på förhandlingarna om nya ekoförordningen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 2.6.2017:
Hogan planerar förslag för rättvisare affärsmetoder ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 2.6.2017:
Livsmedelsbranschen viktig för Finlands ekonomi ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 2.6.2017:
Slut på ekogrisarnas utevistelse? ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 2.6.2017:
Höjda avgifter räddar Ålandskomposten tillfälligt ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 2.6.2017:
Lång väntan är över - markägare vann besvär mot Karleby stad ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 26.5.2017:
Nu sätts potatisen i jorden i Kristinestad ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 26.5.2017:
LPA får ännu en miljon
för att ta hand om bonden ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 26.5.2017:
Ålandsmejeriet växer på fastlandet ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 26.5.2017:
Mjölkproduktionen stiger i Nya Zeeland ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 26.5.2017:
Skarvforskare:
Gör inte samma misstag som Danmark! ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 26.5.2017:
Rekordmycket strömming och vassbuk på öppna havet - fångsterna vid kusten exceptionellt små ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 19.5.2017:
Eko i växthus under tryck i EU ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 19.5.2017:
SLC fortsätter lobba för rimliga ekokrav ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 19.5.2017:
Miljöorganisationer kritiserar EU:s jordbruksstöd ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 19.5.2017:
Hogan försvarade CAP mot miljöorganisationernas angrepp ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 19.5.2017:
Kommissionen föreslår tioårigt
tillstånd för glyfosat ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 19.5.2017:
Djurskyddsplattform bistår EU-kommissionen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.5.2017:
Kolumn
Ännu en kampanj mot djurhållningen
 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 11.5.2017:
Betalningarna av ekoersättning och kompensationsersättning tidigareläggs från juni till maj ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.5.2017:
Landskapsreformen: Färskt utkast berör landsbygden ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.5.2017:
Ny myndighet får betydelse i övervakningen av landsbygdsnäringarna ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.5.2017:
SLC och MTK kräver bättre avbytarservice inom Salo-enhetens område ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.5.2017:
Ålandskomposten vill satsa på biogas ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.5.2017:
Åbolänningar sår i snö och hoppas på det bästa ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.5.2017:
Miljöorganisationerna dominerade samråd om CAP ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 11.5.2017:
Stor landvinning inom finsk livsmedelsexport ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 5.5.2017:
Vårbruket igång utan stress ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 5.5.2017:
Delad behörighet bäddar för strid inom jordbruket ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 5.5.2017:
EU-producenter vill förenkla det gröna stödet ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 5.5.2017:
Trump går till angrepp mot Kanadas mjölkpolitik ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 5.5.2017:
USA utesluter inte ett bantat TTIP-avtal ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 5.5.2017:
Mercosur vill enas om EU-avtal detta år ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 3.5.2017:
Arla sänker inte mjölkpriset i Finland
 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 28.4.2017:
Mer METSO-pengar efter regeringens halvtidsöversyn ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 28.4.2017:
Avbytarservicen fungerar inte i söder ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 28.4.2017:
Ännu ingen orsak att höja frustrationsnivån ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 28.4.2017:
Första skeppet lastat med barrmassaved i Kristinestad ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 28.4.2017:
Fler EU-bönder tror nu på bättre tider ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 28.4.2017:
Matbedrägerierna ökar i oförminskad takt ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.4.2017:
Ansökan om jordbrukarstöd öppnas i Viputjänsten 2.5 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.4.2017:
Glyfosatbeslut drar ut på tiden ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.4.2017:
Jari Leppä ny jord- och skogsbruksminister
 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 21.4.2017:
Atria vill sälja världens renaste mat ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 21.4.2017:
Medaljregn för prima mjölk i 25 år ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 21.4.2017:
EU-livsmedlen är genomgående trygga ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 21.4.2017:
Hogan hoppas på tio år till för glyfosat ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 21.4.2017:
CAP måste fokusera på uthållig produktion ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 21.4.2017:
EU och Australien samtalar om frihandel ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 13.4.2017:
Diametern sänks
Snart kan man åter söka
stöd för vård av ungskog
 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 12.4.2017:
K-lantbruk blir en del av svenska Lantmännen
 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 11.4.2017:
Thomas Blomqvist avgår som
nyländsk bondebas i höst
 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.4.2017:
Skatteförvaltningen skickade ut tusentals ogrundade utredningsbrev ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.4.2017:
En sjuttioårig budkavle ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.4.2017:
En tredjedels sekel på Landsbygdens Folk ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.4.2017:
Landsbygdens Folk har en plats att fylla ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.4.2017:
Sju decennier för lantbrukets väl ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.4.2017:
Lockande vara medlem både i Andelsförbundet och Pellervo ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.4.2017:
Aktiva markägare i Ingå kan påverka generalplanen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.4.2017:
Ordning är okej, men IP-certifiering är för dyrt ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.4.2017:
katarina lassheikki på trädgårdsförbundet: Alternativen är ännu dyrare ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.4.2017:
EU-ministrar vill ha enklare jordbrukspolitik ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.4.2017:
Kina dumpar riset och satsar på potatis ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 31.3.2017:
Miljöpolitiker rasar mot EU-utredningen om glyfosat ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 31.3.2017:
EU dryftar totalförbud mot neonikotinoider ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 31.3.2017:
EU kräver trovärdighet av Brasiliens köttindustri ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 31.3.2017:
SLC:s slaktdjursutskott: Höstens utkast om ursprungsmärkning ska beaktas ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 31.3.2017:
Billighetsampanjerna kan få följder för prisutvecklingen på sikt ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 31.3.2017:
SLC inför kommunalvalet: Mera finländskt till våra offentliga kök ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 30.3.2017:
Endast små mängder skandalkött i Finland ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.3.2017:
Brasilianskt skandalkött får inte importeras till EU ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.3.2017:
Skandalen påverkar inte samtalen med Mercosur ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.3.2017:
Argentinas nötkött förlorar sitt goda rykte ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.3.2017:
Danskt ammoniakmål kan bli dyrt för jordbruket ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.3.2017:
Nordiska producenter lobbar för eko på bord ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.3.2017:
Ett jordbruk fritt från stöd praktiskt omöjligt att genomföra ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 22.3.2017:
Lindrade utrymmeskrav en lättnad för svinproducenterna
 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.3.2017:
EU:s mjölkproduktion vänder uppåt under 2017 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.3.2017:
Allt fler vargangrepp på husdjur i Mellaneuropa ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.3.2017:
Bättre ursprungsmärkning kunde vara ännu bättre ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.3.2017:
Brist på ekologiska havreodlare ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.3.2017:
VYR: Fortsätt odla havre men var noga med utsädet ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.3.2017:
Nya boveteodlare efterfrågas ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 15.3.2017:
Glyfosat frias från koppling till cancer ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.3.2017:
Osäker budget belastar debatten om nästa CAP ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.3.2017:
Hogan försvarade CAP på fransk jordbruksmässa ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.3.2017:
USA-konsumenter flyr GMO-betsocker ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.3.2017:
Märket Gott från Finland lyfts upp i ursprungsmärkningen av kött och mjölk ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.3.2017:
Viltträffar i Nyland - stammarna kunde reduceras ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 8.3.2017:
Djurskyddslagen skjuts upp igen
 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 8.3.2017:
Vargar strök omkring på mjölkgård i Karis ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 7.3.2017:
Finland ansöker om undantagslov för basturökt skinka ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 2.3.2017:
Malta jobbar på förslag till
EU-kompromiss om ekoförordning ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 3.3.2017:
Var finns de konkreta åtgärderna i matpolitiska redogörelsen? ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 3.3.2017:
Potatislagren minskar, priserna kvar på en låg nivå ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 2.3.2017:
Mycket försiktig ökning i havrearealerna ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 3.3.2017:
Nu är det hög tid att fler börjar odla ekologiskt ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 3.3.2017:
EU-regeringarna avvisar patent på växter och djur ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.2.2017:
Kommande lagändring gör byggandet lättare inom jord- och skogsbruket ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.2.2017:
”Den här torken är en investering för framtiden” ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.2.2017:
Snart inleder Eurobull produktionen i den nya anläggningen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.2.2017:
Ålö lanserar nya riktmärket ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.2.2017:
Mexiko nobbar USA-majs, köper hellre från Sydamerika ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 24.2.2017:
EU påskyndar avtal med Mexiko ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 16.2.2017:
EU-parlamentet godkände CETA ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.2.2017:
Skärgården fick andningspaus men avgifterna kan återkomma ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.2.2017:
Danish Agro stärker greppet kring Östersjön ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.2.2017:
Konekesko slutar med tröskor och traktorer om Danish Agro tar över Claas i Finland ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.2.2017:
EU-länderna manas till ansvar i GMO-beslut ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 17.2.2017:
En modernare och enklare jordbrukspolitik inom EU? ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 13.2.2017:
Avgifterna för förbindelsebåtarna genomförs inte
 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.2.2017:
Man kan anmäla om fjolårets djurantal
i Viputjänsten till och med onsdag
 ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.2.2017:
Mingel om mat med marthor och bönder
på den stora finlandssvenska kryssningen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.2.2017:
Upplev maten med alla sinnen ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 9.2.2017:
Rikard Korkman tf verksamhetsledare för SLC ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.2.2017:
SLC kritiserar WWF:s köttguide ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.2.2017:
Ekologiskt lönar sig bättre än konventionellt ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.2.2017:
Ekoförsäljningen växer så det knakar ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.2.2017:
25 procent av spannmålsskörden bör exporteras ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.2.2017:
De globala matpriserna
sjönk för femte året i följd ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 10.2.2017:
Fem EU-optioner för nästa CAP-reform ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 3.2.2017:
USA vill pressa britterna
att importera hormonkött ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 3.2.2017:
EU skyndar på nya handelsavtal ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 3.2.2017:
Också jord- och skogsbruksministeriet
oroar sig för kommande ekoförordning ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 3.2.2017:
Våtmark gör miljö och markägare till vinnare ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 3.2.2017:
Påhls vill organisera virkeshandeln bättre ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 3.2.2017:
Driftiga Britta satsar på bättre lönsamhet ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.1.2017:
Vall och mjölk gör nötköttet klimatvänligare ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 26.1.2017:
6 goda orsaker att välja finländsk mat ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.1.2017:
Växthusodlarna vill ha effektivare leveranskedja ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.1.2017:
Köpstopp på bondböna utan kontrakt ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.1.2017:
Ryssland satsar på egen utsädespotatis ...text » | Utskriftsvänlig version »»

Landsbygdens Folk 27.1.2017:
Mjölkmarknaden är ömtålig
varnar EU:s jordbruksministrar ...text » | Utskriftsvänlig version »»