Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Varför skall jag ha en kulram med mig på passet!?<br />
- Det är ett hjälpmedel; i år skall du först räkna älgkronans taggar på ena sidan och sedan den andra sidans, addera, fundera och sedan först skjuta!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

Landsbygdens Folk (LF) är Finlands främsta svenskspråkiga landsbygdstidning. LF är medlemstidning för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) och når nästan alla finlandssvenska lantbrukare, totalt ca 7 000 och skogsägare ca 17 000.

Målgruppen. Du når de finlandssvenska lant- och skogsbrukarna samt trädgårdsodlarna vilka verkar på landets bördigaste områden och utgör därmed den köpstarkaste producentgruppen.

Annonskontor
Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors
tfn: 09-586 0460
fax: 09-694 1358
Mera kontaktuppgifter

Annonschef Pirjo Haapanen
tfn: 040-743 0556
GSM: 040-743 0556
Mera kontaktuppgifter

Annonssekreterare Kiiku Behm-Ikäläinen
tfn: 09-5860 4620
Mera kontaktuppgifter

 

Läs / ladda ner LF & LoA:s Mediakort i pdf-format nedan:

Mediakort 2018         Mediakortti 2018

Mediakort 2018         Mediakortti 2018LF utgivning år 2018:

Varje fredag utom
v. 13 (Påsk)
v. 28-29 (sommaruppehåll)
v. 52 (jul)

 

Normala upplagan

Österbotten 3.335
Nyland 1.985
Åboland 475
Åland 505
Övriga 800
Totalt 7.100
Temanummer
11.05.2018 Köttproduktion (upplaga 7.100)
01.06.2018 Skog (upplaga 13.000)
06.07.2018 Skog (upplaga 25.000)
17.08.2018 Spannmål (upplaga 7.100)
14.09.2018 Bygg + Energi (upplaga 7.100)
28.09.2018 Skog (upplaga 13.000)
26.10.2018 Skog (upplaga 25.000)
16.11.2018 Mjölkproduktion (upplaga 7.100)
08.12.2018 Skog (upplaga 13.000)ANNONSPRISER i LF 1.1 - 31.12.2018 (moms 0 %)
  €/spmm €/helsida €/första sidan
I texten, 4-färg 2,04 2.130 2.200
I texten, 2-färg 1,70 1.720  
I texten, svartvit 1,55 1.470  
Efter texten, 4-färg 1,60 1.640  
Efter texten, 2-färg 1,38 1.380  
Efter texten, svartvit 1,16 1.160  
10 % förhöjning på bestämd plats
Banners/vecka: 0,70 € / px höjd


MEDIAKORT

 1. UTGIVARE
  Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

 2. PARTIFÄRG
  Obunden

 3. UTGIVNINGSORT
  Helsingfors

 4. UTGIVNINGSDAG
  Varje fredag förutom v. 13, 28, 29, 52

 5. TRYCKYTA
  bredd 225 mm x höjd 300 mm (paraden 240 mm o. sista sidan 285 mm)
  4 spalter/sida, spaltbredd:
  - 1 spalt = 53 mm
  - 2 spalter = 110 mm
  - 3 spalter = 168 mm
  - 4 spalter = 225 mm (= 1 sida)
  - 5 spalter = 303 mm
  - 6 spalter = 360 mm
  - 7 spalter = 418 mm
  - 8 spalter = 475 mm ( = uppslag )

 6. ANNONSMATERIAL
  Alla bilder i annonsen bör vara i:
  -CMYK
  -färgprofilen ISOnewspaper26v4.icc
  -upplösningen 200 dpi

  Du kan ladda ner rätt färgprofil här: www.botniaprint.fi/material/profiler

  Om annonsen görs i InDesign blir resultatet bättre om färghanteringen
  är avstängd ("Emulate Adobe InDesign 2.0 CMS Off").

  Kom ihåg att skärpa bilderna tillräckligt!
  I Photoshop:
  Filter -> Sharpen -> Unsharp mask
  Amount: 200-400%
  Radius: 0,7 pixels
  Threshold: 0 levels

  Materialöverföring: e-post: annons.lf@slc.fi
  Tilläggsinformation: Kiiku Behm-Ikäläinen. Tel. (09) 5860 4620

  Banners: på LF:s hemsida
  Minimi höjd 40 px, max höjd 300 px.
  Bredd 170 px. Resolution 72 dpi

 7. PDF-inställningar
  Du kan ladda ner de rätta PDF-inställningarna (Job Options) från tryckeriets hemsida: www.botniaprint.fi/material/profiler

  Tillsammans gör vi din annons iögonfallande snygg!
  Har du frågor? Tveka inte att kontakta annonsavdelningen, vi hjälper gärna.


 8. ÖVERSÄTTNINGSTJÄNST (säljannonser)
  Annonser översätts utan debitering.

 9. ANNONSINLÄMNINGSTID
  Tisdag kl. 16.00.

 10. SISTA ANNULLERINGSDAG
  Tisdag kl. 16.00.

 11. UPPLAGA
  7.100 st.

 12. SPRIDNINGSOMRÅDE
  Österbotten, Åboland, Nyland, Åland och övriga norden.

 13. PRENUMERATIONSPRISER
  99,09 euro/helår, 60,90 euro/6 månader (moms 0 %).
  Elektronisk variant av tidningen står till förfogande för prenumeranten. 

 14. ANSVAR FÖR FEL, REKLAMATIONER
  Se “Publiceringsregler för annonser“, punkt VII.
  Anmärkningar angående fel i annonser bör göras inom 8 dagar, räknat från publiceringsdagen. Tidningen ansvarar inte för fel i annonser som lämnats in per telefon eller som måste översättas från ett annat språk.

 15. RABATTER
  Reklambyrårabatt (färdig annons) 15 %, under 100 spmm 5 %. 
  UPPREPNINGSRABATT 20 %
  Om en annons upprepas i oförändrat skick inom 14 dagar och alla annonser reserveras samtidigt, beviljas en repeteringsrabatt om 20 % för alla annonser som följer på den första. Reklambyrårabatten räknas på den summa som återstår då upprepningsrabatten dragits av.

 16. BETALNINGSVILLKOR
  14 dagar netto, förseningsränta 7 % + Finlands Banks referensränta.

 17. BILAGOR
  Be om offert på olika slag av bilagor.

 18. TRYCKERI
  Botnia Print, Karleby

 19. TRYCKMETOD
  Torroffset

 20. CHEFREDAKTÖR
  Michael Godtfredsen
  Tel: 09-5860 4628

 21. ANSVARIG FÖR EKONOMIN
  Chefredaktören

 22. ANNONSKONTOR
  Annonschef Pirjo Haapanen, tfn: 040-743 0556
  Annonssekreterare Kiiku Behm-Ikäläinen, tel (09) 5860 4620

  ADRESS:
  Fredriksgatan 61 A 34
  00100 Helsingfors
  tel. (09) 586 0460, fax. (09) 694 1358
  www.landsbygdensfolk.fi